Expressió exacta     Cerca avançada
Ver compra (0 articles)
Iniciativa Digital Politecnica - Ipublisher Central Guia per Usuario Institucional

Usuari institucional

Per accedir als teus ebooks des de l'iPad com usuari d'una Institució a la que tinguis accés:

  

 

Usuari Particular

Per accedir des de l'iPad als ebooks UPC que hagis subscrit: